Het Bestuur/Commissieleden

Het bestuur van de Hoekse Watersport Vereniging: sinds 2017

 
  

 

  

 

 

Marco van Rossum 
Voorzitter

voorzitter@hwsv.nl

 

 

     

 

Ko Bezuijen 
Penningmeester
penningmeester@hwsv.nl

         
           
         
 

Theo Brouns 
Secretaris

secretaris@hwsv.nl

   

 

Martin Zeeman

bestuurslid1

bestuurslid1@hwsv.nl

 

         
         
         

Onze commissieleden zijn:
 

Walschipper: Gerrit v.d. Akker
Viscommissie: Theo Brouns,Martin Zeeman,Hennie de Krom.
Zeilcommissie: Erik vd Arend
Kite en overig: Leon v Zanten,
Tractorcommissie: P Mastenbroek, H v Driel, W Wilkes, M Hofstede
Onderhoudscommissie: Gerrit vd Akker.
Barcommissie: Jaap Timmers, Theo Brouns, Henk van Driel
Veiligheidscommissie en Tuchtcommissie:   Aad Kleijn, Erik Ham
Keuringscommissie motorboten: Joop van Greuninge,Koos van Noort, Jan Zuurmond.
Keuringscommissie zeilboten: Wim Biersteker en Rob Kramer
Strandviscommissie: Theo Brouns, Gerrit vd Akker en Leo Breugel
Lief en leed commissie:

Gre vd Akker, Marieke v Greuningen

Kascontrolecommissie: Erik v.d. Arend, Wim Verhoorn en John Spork
PR & Communicatie: John Spork, Karin Brussaard,
Kajak commissie Willem Osting en Wendy van Rijn-Hagenaars