toespraak van onze voorzitter tijdens de Nieuwjaar receptie 2018

Beste ereleden,leden en donateurs,
Dank dat U allemaal de moeite heeft willen nemen om naar deze jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst te komen. Allereerst wil ik vragen om een minuut stilte voor oud lid Frans Beuger welke in 2017 ons is ontvallen . Voor ons ligt weer een nieuw verenigingsjaar die naar wij hopen als bestuur weer net zo mag zijn als het afgelopen jaar. Het is gebruikelijk bij de HWSV dat de voorzitter tijdens deze bijeenkomst het licht laat schijnen over het nieuwe jaar en een kleine terugblik op het afgelopen jaar. Deze speech wil ik persoonlijk vooral in korten. Waarom ? Het afgelopen jaar zijn we na behoorlijk wat voorbereidingswerk weer begonnen met het uitgeven van “de spreekbuis”. Dit is fantastisch gelukt maar te gelijke zit er 1 nadeel aan, het gras word voor mijn eigen voetjes weggemaaid. Doordat wij een open communicatie hanteren naar alle leden toe is het, of moet het wel duidelijk zijn wat er speelt in onze vereniging. Dus daarom is er over het afgelopen jaar weinig te vertellen. Straks zijn ook nog de prijsuitreiking van de strandvis en bootviscompetitie dus is het officiële gedeelte al lang zat. Ik kan wel vertellen dat de vereniging weer goed en gezond gedraaid heeft in 2017 en dat we daar allemaal trots op mogen zijn dat we nog steeds in de huidige vorm ons hoofd boven water houden. Natuurlijk is de geregelde inbraken in onze boten een verschrikkelijk iets afgelopen week was het weer raak en we hebben hiervan aangifte gedaan bij de politie. Ze hebben ook de camera beelden, die wij opgenomen hebben met onze camera’s .En we hopen dat er nu vaart achter komt om dit op te lossen. De toekomst ? Zoals ook vermeld in de spreekbuis zijn de nieuwbouwgroep en het bestuur regelmatig in gesprek met gemeente en diverse andere belanghebbenden aan de rechtestraat. We dachten dat we de neuzen de rechte kant op hadden aan de rechtestraat maar toch kwam er een vergunningsverstrekking voorbij van de strandwacht. Dit was helemaal niet de bedoeling maar door onzorgvuldig werk van de gemeente zelf is deze omgevingsvergunning toch verstrekt. Dit past totaal niet in het plan om de mogelijkheid te onderzoeken om een totale nieuwbouw te realiseren aan de rechtestraat. Het betreft hier en vooruitgeschoven strandpost midden op het strand van ongeveer 150 vierkante meter. We hebben hier dan ook een bezwaarschrift over ingediend evenals nog een aantal andere ondernemers. We gaan dus zien wat hier uit komt. Verder kunnen we dus nog niks met het bedrag wat door de ALV goed is gekeurd om het huidige clubgebouw op te knappen omdat dit pas uitgegeven mag worden als duidelijk is wat het plan Nieuwbouw gaat doen. Door het plan van de strandwacht hebben de gesprekken dus wat vertraging opgelopen maar we houden U natuurlijk op de hoogte. Rest mij nog om namens het bestuur iedereen die op wat voor manier dan ook iets voor de HWSV heeft gedaan te bedanken voor uw inzet. En ik vind dat daar ook zeker de bardiensten en werkbeurten bij horen. Ondanks dat dit een verplicht iets is bij onze vereniging kost het toch tijd en inzet. Wij hopen U allen op wat voor manier dan ook te zien bij de HWSV en wensen iedereen een behouden en veilig seizoen 2018.
Met vriendelijke groet,
Marco van Rossum. Voorzitter van de Hoekse Watersport Vereniging.