ALGEMENE LEDEN VERGADERING 2020

Geachte leden,
De ontwikkelingen rond de verspreiding van het Coronavirus volgen zich in rap tempo op.
Naar aanleiding hiervan heeft het bestuur als volgt besloten:
Hierbij willen wij U meedelen dat de ALV van vrijdagavond 27 maart 2020 komt te vervallen.
Deze wordt verplaatst naar woensdagavond 29 april 2020 in het clubgebouw van de HWSV aanvang: 19.30 uur.
Het mag duidelijk zijn dat i.v.m. alle communicatie om het Corona-virus wij moeten afwachten
of deze alternatieve ALV datum wel zal gaan lukken.
Wij gaan nu dus voor woensdag 29 april en zullen u op de hoogte houden en het weekend voorafgaand
de 24e april de definitieve aankondiging en herinnering doen uitgaan.

Met vriendelijke groet namens het bestuur van HWSV