Hoekse Watersport Vereniging
YouTubeFacebook

Het Bestuur/Commissieleden

 

Voorzitter Marco van Rossum voorzitter@hoeksewatersportvereniging.nl
Secretaris Cor 't Mannetje secretaris@hoeksewatersportvereniging.nl
Penningmeester Jo Brobbel penningmeester@hoeksewatersportvereniging.nl
2e Voorzitter Martin Zeeman bestuurslid1@hoeksewatersportvereniging.nl
Algemeen Michael Schaap : bestuurslid2@hoeksewatersportvereniging.nl
Algemeen Huber Hooftman bestuurslid3@hoeksewatersportvereniging.nl
Algemeen Willem van den Heerik bestuurslid4@hoeksewatersportvereniging.nl

 

 

Onze commissieleden zijn:

 

Walschipper: Gerrit van den Akker
Viscommissie:

Martin Zeeman, Marco van Rossum

Zeilcommissie: Erik van der Arend
Kite en overig: Leon van Zanten
Tractorcommissie: Piet Mastenbroek, Wim Wilkes, Martijn Hageraats
Onderhoudscommissie: Gerrit van den Akker
Barcommissie:

Jaap Timmers, Henk van Driel, Arno v.d.Sluijs

Veiligheidscommissie en Tuchtcommissie:   Aad Kleijn, Erik Ham
Ontspanningscommissie: Jannie Bezuijen, Dees van Rossum
Keuringscommissie motorboten: Dennis Kessenich, Michael Schaap, Wim v.d. Heerik
Keuringscommissie zeilboten: Rob Kramer, Teun Krijthe
Strandviscommissie: Gerrit van den Akker, Leo van Breugel , Jo Brobbel, Evert Hoefnagel
Lief en leed commissie:

Gre van den Akker 

Kascontrolecommissie: Erik van der Arend, Peter Jagt, Jan Vreugdenhil
PR & Communicatie: Dees van Rossum, Jo Brobbel
Kajak commissie:

Wendy van Rijn-Hagenaars

   
Redactie Spreekbuis (insturen copy):

redactiespreekbuis@hoeksewatersportvereniging.nl

Website Beheer:

webmaster@hoeksewatersportvereniging.nl