Het Bestuur/Commissieleden

 Voorzitter              Marco van Rossum                  :  voorzitter@hwsv.nl   

Secretaris             Cor 't Mannetje                        :   secretaris@hwsv.nl

Penningmeester   Ko Bezuijen                              :   penningmeester@hwsv.nl

2e Voorzitter         Martin Zeeman                        :   bestuurslid1@hwsv.nl

 

 

Onze commissieleden zijn:

 

Walschipper: Gerrit v.d. Akker
Viscommissie: Martin Zeeman,Hennie de Krom.
Zeilcommissie: Erik vd Arend
Kite en overig: Leon v Zanten,
Tractorcommissie: P Mastenbroek, W Wilkes,
Onderhoudscommissie: Gerrit vd Akker.
Barcommissie:

Jaap Timmers, Henk van Driel,Arno v.d.Sluijs.

Veiligheidscommissie en Tuchtcommissie:   Aad Kleijn, Erik Ham
Ontspannings Commissie: Jannie Bezuijen en Dees van Rossum.
Keuringscommissie motorboten: Koos van Noort en Jan Zuurmond 
Keuringscommissie zeilboten: Rob Kramer .Gerard van Kralingen.
Strandviscommissie: Gerrit vd Akker , Leo Breugel en Eef Hoek
Lief en leed commissie:

Gre vd Akker, 

Kascontrolecommissie: Erik v.d. Arend, Peter Jagt en John Spork
PR & Communicatie:  Karin Brussaard,Dees van Rossum,Henri van Leeuwen.
Kajak commissie

Wendy van Rijn-Hagenaars

 

 

 

 

 

 

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail