Hoekse Watersport Vereniging
YouTubeFacebook

Algemene Leden Vergadering 2021

Hiermede nodigt het bestuur de leden uit de Algemene Ledenvergadering (ALV) bij te wonen op maandag 13 december 2021. Aanvang 19.30 uur. De agenda van deze avond is hier onder vermeld. Ook vermeld in het Clubblad. Zorg dat je er bij bent! Vanaf 19.00 uur bent u welkom en staat een kopje koffie voor u klaar.


Vergeet uw QR-code niet mee te nemen.

 

Algemene Leden Vergadering 2021

d.d. : Maandagavond 13 december 2021
Plaats : Clubgebouw
Aanvang : 19.30 uurAgenda

1 – Opening voorzitter.
2 – Ingekomen stukken en mededelingen van de voorzitter.
      Waaronder de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.
      Afgekort WBTR.
3 – Investeringen Hwsv.
4 - Sluiting door de voorzitter.


Toelichting punt 2:
De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

 

Toelichting punt 3:

1) Schutting tussen ons en Pele beach
2) Damestoilet beneden + vervanging Heren toilet en douche deuren.
3) Geluidsinstallatie
4) Opknappen bar en kantine
5) Internet verbinding.


De secretaris.

C.’t Mannetje.