Hoekse Watersport Vereniging
YouTubeFacebook

bericht voor onze kitesurfers

 

 


Beste kitesurfer,

Nog immer domineert de corona crisis ons dagelijks leven. De regering blijft vasthouden aan het advies om het liefst zoveel mogelijk thuis te blijven.

Gelukkig zijn er enige lichtpunten in de zorg en heeft de regering besloten dat jeugd tot 18 jaar, met inachtneming van beperkingen, toch weer kan gaan sporten. Daarnaast is er een toenemende roep om nu meer te gaan kijken wat er wel, in plaats van wat er niet mogelijk is.

Wat het kitesurfen betreft, staan we allemaal te popelen om weer vaker het water op te gaan.

De afgelopen weken werden gekenmerkt door (lokale) maatregelen die het moeilijk maakten om te gaan kitesurfen, door ofwel (voor alle recreatief verkeer) toegangswegen en parkeerplaatsen te sluiten, dan wel door echt de spot zelf te sluiten voor het kitesurfen. Ook zijn de meeste clubgebouwen gesloten. Via de spotkaart op onze site en via Facebook houden we je op de hoogte van welke spots open en welke gesloten zijn.

Deze situatie resulteerde in toenemende drukte op spots die wel open waren. Op sommige hebben onze vrijwillige spotbeheerders kunnen bijdragen om de drukte beheersbaar te houden en een goed woordje te doen bij handhaving. Hoewel het meestal wel goed ging, waren er helaas toch enkele situaties waarbij het op de parkeerplaatsen of op de spots zelf onwenselijk druk werd, vooral in de ogen van niet-kitesurfers en handhaving.

Tevens hebben zich helaas enige kitesurf ongelukken voorgedaan, waardoor hulpdiensten met inzet van veel materieel en mensen hebben moeten uitrukken. Gelukkig zijn de reddingsdiensten zoals de KNRM na intern beraad en overleg met ons er uiteindelijk niet toe over gegaan ons formeel te verzoeken het kitesurfen zonder meer af te raden. Hoewel ze liever niet zien dat we het water op gaan, hebben ze er begrip voor als je dat wel wil doen, maar ze roepen je op om zo min mogelijk onnodige risico’s te nemen, zorgvuldige veiligheids-maatregelen te nemen, en al je kitemateriaal te voorzien van je naam en contact gegevens, bijvoorbeeld via de bekende Be Traceable sticker.

Mede omdat het water warmer wordt, de dagen langer, de kiters meer en meer staan te popelen om te gaan varen en vooral om daarbij de drukte zoveel mogelijk te spreiden, gaat de NKV de lokale overheden en clubs vragen spots zoveel als mogelijk open te stellen voor het kitesurfen, en daarbij met onze lokale spotbeheerders samen te werken om een en ander in goede banen te leiden.

Tevens werken wij aan een Veilig en Verantwoord Kitesurfen Protocol. Met gedragsrichtlijnen en praktische do’s en don’ts rondom de 1,5 meter en geen-groepsvorming eisen, voor individuele kiters en voor clubs. Met tips om virus en kitesurf gerelateerde risico’s te beperken en de inzet van reddings- en medische diensten te minimaliseren. Wij ontvangen van leden en vanuit onze spotbeheerders-groep veel nuttige suggesties hiervoor. In dit protocol komt ook, mede door henzelf opgesteld, een sectie voor de kitesurfscholen die ook weer graag aan de slag willen. Met het protocol gaan we overheden en andere stakeholders zoals clubs en reddingsdiensten overtuigen dat veilig en verantwoord kitesurfen, wellicht met enige beperkingen, ook in deze tijd goed mogelijk is. Heb je suggesties voor het Veilig en Verantwoord Kitesurfen Protocol: mail z.s.m. naar Hans via regiocoordinator@kitesurfvereniging.nl.

Vooruitlopend op het protocol: als je in de gelegenheid bent, kite dan doordeweeks in plaats van in het drukkere weekend. Is het ergens te druk, ga dan niet. Kijk vooraf goed naar de weers- en windverwachting, volg aanwijzingen op van onze spotbeheerders en lokale handhaving. Vaar altijd met een buddy, blijf in de aangewezen kitesurfzone en markeer je board én je kites met je contactgegevens en bel de Kustwacht (0900 0111) bij problemen - óók als je weer bent aangespoeld maar je spullen nog niet, om onnodig uitrukken te voorkomen! En houdt minimaal 1,5 meter afstand tot anderen, voorkom groepsvorming, en toon geduld, ook op de parkeerplaats!

Mede ook met het oog op wat je kan doen om juist in deze tijd veilig en verantwoord te kitesurfen, zijn wij van plan om binnenkort een Online Safety Clinic te organiseren. Stay tuned voor meer nieuws hierover.

Helaas zullen alle officiële kitesurf events tot 1 september geen doorgang hebben, als gevolg van de nieuwe richtlijnen van het kabinet. Toch hopen we voor de nazomer en het najaar nog een leuk wedstrijdschema op te stellen.

Over onze Algemene Leden Vergadering kunnen we nog slechts zeggen dat we hopen deze nog voor 30 juni te mogen organiseren. De regering werkt aan een noodwet die het verenigingen wettelijk mogelijk maakt om in weerwil van de statuten de ALV na 30 juni of online te houden. Ook hier: stay tuned.

Mede bestuursleden, onze regio-coördinator Hans en vooral onze lokale vrijwillige spotbeheerders, andere vrijwilligers en de vele goedwillende kiters zijn dank verschuldigd voor hun inzet en medewerking in deze moeilijke tijden. Het is niet altijd even makkelijk en soms lopen de discussies flink op, maar vergeet niet dat alles met de beste bedoelingen voor de sport wordt gedaan!

We vragen daar begrip en geduld voor te tonen en verder ook tijdens het kitesurfen gezond verstand te gebruiken, je verantwoordelijkheid te nemen, onnodige risico’s te vermijden en je aan de richtlijnen en wettelijke aanwijzingen te houden - omwille van de veiligheid en de volksgezondheid én de reputatie van onze mooie sport bij bevolking, handhaving en beleidsmakers.

Ook is veel dank verschuldigd aan de reddingsorganisaties, de politie, brandweer en de medische diensten die ondanks alles en soms met met risico’s voor zichzelf, toch weer altijd paraat staan om ons bij te staan. Ik roep iedereen op donateur te worden van de KNRM en van Reddingsbrigade Nederland om hun goede werk te ondersteunen.

Voor een veilig en verantwoord voorjaar!

Met sportieve groeten, mede namens het hele bestuur,

Rene Bos
Voorzitter