corona en de HWSV 24 03 2020

Officiële update corona en de HWSV 24-3-2020,
Beste ereleden, leden, donateurs ,

OP 23-3-2020 heeft de regering nieuwe maatregelen aangekondigd om het corona virus in Nederland te bestrijden. Deze nieuwe maatregelen hebben ook consequenties voor de HWSV. De kantine is zoals eerder al gemeld dicht en blijft dicht tot 1 juni 2020. Tot nu toe is er nog geen verbod om naar buiten te gaan wel word geadviseerd om, als het niet nodig is thuis te blijven. Dit is voor ons buitenmensen natuurlijk een verschrikkelijke maatregel zeker nu het weer ook nog eens goed is. Maar ook wij als HWSV moeten ons houden aan de regels die voor het hele land gelden. Als bestuur hebben we gisteravond advies in gewonnen bij het RIVM (23-3-2020 22.00 uur) door deze instantie is ons het volgende mede gedeeld.
1) Er kan watersport worden bedreven mits dit op gepaste afstand van minimaal 1,5 meter gebeurd.
2) Dus is het VERBODEN om met 2 personen in een visboot of catamaran te zijn.
3) Er kan dus wel gesleuteld , schoongemaakt, of iets worden mits men zich aan de regels van het RIVM houd.
4) Ook is het VERBODEN om met meer dan 3 personen bij elkaar te zijn.
5) Minder als 3 personen dienen ten alle tijden minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
Het zijn zware tijden maar als we ons aan de regels houden helpt het ons om deze crisis zo snel mogelijk te boven te komen.
Bovenal moeten wij toch nog benadrukken dat het TEN ALLE TIJDEN beter is om deze crisis zoveel mogelijk thuis uit te zitten.
Mocht het zo zijn dat er toch geconstateerd word dat men alle regels en voorzorgsmaatregelen niet serieus neemt en deze overtreed kan de overheid U een boete opleggen en zullen, ook wij als HWSV, hier gepaste maatregelen treffen zodra het verenigingsleven weer als van ouds is.

Wij wensen iedereen veel sterkte toe in deze voor iedereen moeilijke situatie en we hopen IEDEREEN zo snel weer te mogen begroeten op de HWSV,

Namens het bestuur,
Marco van Rossum