Corona update 24-09-2021

Corona update 24-9-2021


Beste leden en donateurs van de HWSV,


Afgelopen dinsdag 14 september heeft het demissionaire kabinet ons de nieuwe regels voor de
samenleving vanaf 25 september 2021 gepresenteerd.


Het belangrijkste punt voor de HWSV is dat, net als in de horeca, de 1,5 meter regel er af gaat. Dit
betekend dat er niet meer op stoelen of krukken gezeten moet worden en men mag staan. Ook is
het afstand houden niet meer nodig dus we kunnen weer vrij bewegen. Hiervoor moet er wel aan 1
van de drie voorwaarden voldaan worden om toegang tot het clubgebouw te hebben.


1) Men moet vanaf 13 jaar volledig gevaccineerd zijn en dit kunnen tonen dmv de QR code
2) Men heeft een negatieve test van niet ouder dan 24 uur laten doen en hier bewijs van
3) Men is hersteld van corona in de afgelopen 6 maanden en U kan dit bewijzen


Voldoet U dus niet aan 1 van deze regels dan kunnen we U helaas geen toegang meer geven in het
clubgebouw vanaf 25 september 2021.


Wij gaan er dus vanuit dat een ieder die in ons clubgebouw aanwezig is aan minimaal 1 van deze
regels voldoet. Mocht het toch zo zijn dat U het gebouw betreed zonder aan 1 van deze regels te
voldoen dan is dat volledig Uw eigen verantwoording. Instanties van de overheid kunnen ten alle
tijden onderzoek of steekproeven doen bij de HWSV. Eventuele schade of boetes zullen op U
verhaald worden. De NOC NSF heeft hier nog een aanvulling op gegeven:


Sportkantines zijn vanaf zaterdag zonder coronatoegangsbewijs
toegankelijk als bezoekers alleen naar binnen gaan om eten en drinken af
te halen aan de bar. Bezoekers die in de kantine willen gaan zitten om
hun bestelling te nuttigen, moeten hun CoronaCheck-app wel laten zien.
Dat staat in het aangepaste sportprotocol dat koepel NOC*NSF op de
website heeft geplaatst en vanaf zaterdag van kracht is. Voor het afhalen
van eten en drinken in kantines wordt nu een uitzondering gemaakt, mits
de sportverenigingen een deel van hun kantine afbakenen voor
bezoekers die willen zitten. Zij moeten dan wél gecontroleerd worden.
Dat geldt ook voor sporters als hun sportbeoefening in een
horecagelegenheid plaatsvindt, zoals darts of biljarten.

 

We hopen dat deze maatregelen tijdelijk zijn en dat we hier zo snel mogelijk gezond vanaf komen.
En wensen we een ieder veel wijsheid bij keuzes die gemaakt moeten worden om uit deze pandemie
te komen.


Namens het bestuur,
Marco van Rossum voorzitter