mededeling van bureau strandzaken

Hierbij informeer ik jullie dat er zondag 12 juli vanaf 9 uur verkeersregelaars staan op de Badweg, Rivierkant en Rechtestraat.
Voor de Rechtestraat geldt dat toegang wordt verleend aan houders van een parkeerkaart.

Voor de Badweg / Rivierkant kunnen via de parkeer app tot zaterdagavond 24.00 uur kentekens doorgegeven worden die doorgelaten moeten worden.

Met vriendelijke groet,
Josje van den Hoonaard
Wijkregisseur
Stadsbeheer Rotterdam
Bureau Strandzaken
Hoek van Holland