Piet Mastenbroek benoemd tot Erelid

Op de ALV van 21 maart jl heeft het bestuur ons lid Piet Mastenbroek voorgedragen aan de vergadering om voortaan als Erelid door het leven te gaan.

 

De vergadering heeft hierop unaniem hun handen op elkaar gezet en Piet werd verwelkomt in de galerij van ereleden van de HWSV.


Al jaren is Piet een robuuste steen waarop de vereniging altijd kan bouwen. De trekkers, het trekkerhok, stallingen voor surfboards enz enz alles waar je maar even een ketelpak voor nodig heb doet Piet met zijn overige commissie leden.


Ook gaat Piet altijd lekker even afkoelen in zee en schijnt hij ook te kunnen vissen dus is het een druk baasje.

 

Hierbij bedanken alle leden van de HWSV Piet, en ook zijn vrouw, dat we hem zo vaak mogen lenen.

 

Piet bedankt en we hopen op nog vele jaren.

 

Het bestuur