update 3-4 2020 sluiting algemene gemeentelijke parkeerplaatsen

In verband met het mooie weer dat voor zondag wordt verwacht, heeft onze directie Veiligheid samen met de politie besloten om de volgende parkeerplaatsen af te sluiten.:

- Badweg en Zeekant (afzetting ter hoogte van Strandboulevard)
- Helmweg noordzijde
- Rechtestraat

Wel beschikbaar zijn de parkeerplaatsen aan de Strandboulevard, Helmweg zuidzijde en de Strandweg.

 

update 3 4 2020

Naar aanleiding van wat vragen, hierbij een update.

Dit besluit geldt voor zondag! Over volgende week moet nog een besluit worden genomen.

Door het afsluiten van de toegangswegen wordt vooral beoogd het heen en weer reizen en aanwezig zijn van grote aantallen mensen zoveel mogelijk tegen te gaan. Zie hiervoor ook de diverse bestuurders en burgemeesters.

De toegangspasjes geven geen toegang tot de parkeerplaatsen. Paviljoenhouders en winkeleigenaren mogen, mits niet met de hele familie en/of vriendenkring, wel doorgelaten worden. Een ieder dient zich te houden aan de RIVM-richtlijnen!

De afsluitingen gelden alleen voor auto’s en in eerste instantie niet voor wandelaars en (brom)fietsers.

De stranden zelf alsmede de opgangen daartoe worden vooralsnog NIET afgesloten. Echter bij onacceptabele grote aantallen publiek kan die maatregel alsnog worden ingesteld. Die bevoegdheid is toebedeeld aan de voorzitters van de veiligheidsregio's.

Zodra er aanvullende informatie bekend is, zet ik die op de mail.