Hoekse Watersport Vereniging
YouTubeFacebook

Wie neemt het stokje van de Penningmeester over?

Bij de Algemene Ledenvergadering op 20 maart 2023 heeft de Penningmeester aangegeven af te treden per maart 2024. Hiermee is er een interessante functie in het Bestuur van de HWSV beschikbaar.

 

Daarom zijn wij op zoek naar een kandidaat die het leuk vindt als bestuurder toe te treden en daarmee een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de Club. Het Bestuur van de HWSV richt zich met haar vrijwilligers voortdurend op vernieuwing om goed te blijven aansluiten bij de wensen van onze leden.

 

Het Bestuur van de HWSV komt iedere twee maanden bijeen voor overleg en uiteraard één keer per jaar voor de ALV. Als Penningmeester zorg je op hoofdlijnen voor de volgende zaken:

  • het beheer van de financiën
  • het innen van  contributies en andere gelden
  • het voldoen van schulden door de vereniging gemaakt
  • het opstellen van een balans, staat van baten en lasten, rekening en verantwoording en een begroting ten behoeve van de jaarlijkse ALV
  • het verschaffen van gegevens betreffende leden en donateurs ten behoeve van de Ledenadministratie.

De huidige penningmeester is uiteraard ter beschikking om u in te werken en u volledig inzage te geven over de werkzaamheden.

 

Mocht je interesse zijn gewekt en/of nog vragen hebben, bel of stuur dan een bericht naar de penningmeester of voorzitter. Het kan natuurlijk ook zijn dat je een mede-clublid geschikt vindt voor deze functie: tip hem of haar en ons dan even.

 

De contactgegevens vind je hier of op de website of mailadres:

penningmeester@hoeksewatersportvereniging.nl

voorzitter@hoeksewatersportvereniging.nl