Contributie

Overzicht Contributies HWSV 2018

De contributie per jaar bedraagt: € 150,00
Kasthuur: €   20,00
Boten/autoparkeerplaats: €   60,00
Zeilkoker: €   20,00
Plankenstalling: €   40,00
Kano/Kajakstalling: €   40,00
Donateurs €   75,00

 

CONTRIBUTIE BETALING:

 

De contributie betaling geschied jaarlijks per automatische incasso. Deze wordt in maart geïncasseerd door de penningmeester. Bij nieuwe leden, die zich na de incassodatum aanmelden wordt de contributie automatisch geïncasseerd. Als nieuwe leden na 1 juli lid worden wordt 50 % van de verschuldigde jaarlijkse contributie automatisch geïncasseerd .